Nhà hàng Cơm Mai Vietnamese Cuisine

Main address: 1455 Pleasant Hill Rd Ste 603, Lawrenceville, GA - 30044

Điện thoại: (770) 564-2292

Views: 12095

Working hour

  • Monday 10am : 10pm
  • Tuesday 10am : 10pm
  • Wednesday Close
  • Thursday 10am : 10pm
  • Friday 10am : 10pm
  • Saturday 10am : 10pm
  • Sunday 9am : 9pm

discussion

Đăng nhập Login with Google account Login with Facebook account to post comment

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

Sent information for us

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ