Nhà hàng Tràng Tiền Restaurant

Main address: 1626 Lake Harbin Rd, Morrow, GA - 30260

Điện thoại: (770) 961-7117

Views: 11355

Working hour

  • Monday 9am : 9pm
  • Tuesday 9am : 9pm
  • Wednesday 9am : 9pm
  • Thursday 9am : 9pm
  • Friday 9am : 9pm
  • Saturday 9am : 9pm
  • Sunday 9am : 9pm

discussion

Đăng nhập Login with Google account Login with Facebook account to post comment

Contact Us

You can contact directly to the business owner through this form.

Sent information for us

Cộng đồng người Việt là 1 trong những cộng đồng Châu Á lớn nhất nước Mỹ. Ngôn ngữ Việt được xem là ngôn ngữ rất mạnh sau tiếng English và Spanish. Bao nhiêu năm qua với kinh nghiệm sống tại nước...

INFORMATION

Liên hệ